ขอบคุณ ภาษาอิตาลีดาวน์โหลด APK

ขอบคุณ ภาษาอิตาลีดาวน์โหลด APK

ขอบคุณภาษาอิตาลีดาวน์โหลดAPK:ขอบคุณภาษาอิตาลีแนะนำเกม:ขอบคุณภาษาอิตาลีเป็นเกมธุรกิจจำลองแบบสองมิติที่รวมเอาองค์ประกอบต่างๆเข้าไว้ด้วยกันในเกมผู้เล่นจะต้องเปิดฟาร์มปศุสัตว์ของตนเองเพื่อปลดล็อกเอ