การพิมพ์ข้อความใน แบบฟอร์มดาวน์โหลดเกม

การพิมพ์ข้อความใน แบบฟอร์มดาวน์โหลดเกม

การพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มดาวน์โหลดเกม:การพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มแนะนำเกม:การพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มเกมสังเคราะห์งาเล็กๆวางอยู่มากและมีการสังเคราะห์ย้อนกลับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของงาน้อยโหมดก